Kontakt

 Lisbet Hjort
Mail: info@lisbethjort.dk
Tlf.: (+45) 21 48 94 42.

Kontakt adresse: Solbakken 2B, 1 tv, 3400 Hillerød

CVR: 29332649

Konto nr. Lån og Sparbank reg. nr. 0400 kontonummer 4017 435073